ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดนาทวี Nathawee Provincial Court - Thailand 185 ต.คลองทราย อ.นาทวี จ.สงขลา 90160 โทร.074290500

นายตรัสร์ บวรวัฒนานนท์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนาทวี พร้อมด้วยบุคลากรศาลจังหวัดนาทวี ให้การต้อนรับ นางภคมณฑ์ เมธีธรรมาภรณ์ อธิบดีผู้พิพากษาภาค 9 พร้อมคณะ

นายตรัสร์ บวรวัฒนานนท์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนาทวี พร้อมด้วยบุคลากรศาลจังหวัดนาทวี ให้การต้อนรับ นางภคมณฑ์ เมธีธรรมาภรณ์ อธิบดีผู้พิพากษาภาค 9 พร้อมคณะ
          เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม ๒๕๕9 นายตรัสร์ บวรวัฒนานนท์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนาทวี พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษาศาลจังหวัดนาทวี นางไซนา เหมมัน ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลจังหวัดนาทวี และข้าราชการลูกจ้างศาลจังหวัดนาทวี ร่วมให้การต้อนรับ นางภคมณฑ์  เมธีธรรมาภรณ์  อธิบดีผู้พิพากษาภาค 9  พร้อมคณะ  ซึ่งมาตรวจราชการเพื่อติดตามผลการปฎิบัติงานตลอดจนให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการปฎิบัติงานของศาลจังหวัดนาทวี ณ ศาลจังหวัดนาทวี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา


เอกสารแนบ