ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดนาทวี Nathawee Provincial Court - Thailand 185 ต.คลองทราย อ.นาทวี จ.สงขลา 90160 โทร.074290500

เนื่องด้วยในวันที่ 21 เมษายน 2561 เป็นวันครบรอบ 136 ปี วันศาลยุติธรรม เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่มีต่อศาลยุติธรรม ศาลจังหวัดนาทวีได้จัดกิจกรรม “สัปดาห์วันศาลยุติธรรม ปี 61”

เนื่องด้วยในวันที่ 21 เมษายน 2561 เป็นวันครบรอบ 136 ปี วันศาลยุติธรรม                   เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่มีต่อศาลยุติธรรม ศาลจังหวัดนาทวีได้จัดกิจกรรม “สัปดาห์วันศาลยุติธรรม ปี 61”
เนื่องด้วยในวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๑ เป็นวันครบรอบ ๑๓๖ ปี วันศาลยุติธรรม เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่มีต่อศาลยุติธรรม ศาลจังหวัดนาทวีได้จัดกิจกรรม “สัปดาห์วันศาลยุติธรรม ปี ๖๑” ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๒๑ เมษายน 2561 โดยจัดกิจกรรมบำเพ็ญกุศล ถวายภัตตาหาร และจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์  กิจกรรมทางวิชาการจัดบอร์ดนิทรรศการ ณ อาคารศาลจังหวัดนาทวี กิจกรรมแข่งขันกีฬาภายในเชื่อมความสามัคคี และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ปลูกต้นไม้ ณ โครงการฝายน้ำเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๖ ตำบลท่าประดู่ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา


เอกสารแนบ