ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดนาทวี Nathawee Provincial Court - Thailand 185 ต.คลองทราย อ.นาทวี จ.สงขลา 90160 โทร.074290500

นายตรัสร์ บวรวัฒนานนท์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนาทวี ได้มอบหมายให้ นางไซนา เหมมัน ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลจังหวัดนาทวี พร้อมด้วยข้าราชการศาลจังหวัดนาทวี ร่วมส่งมอบรถยนต์ตู้หุ้มเกราะกันกระสุนให้แก่กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนภาค ๔

นายตรัสร์ บวรวัฒนานนท์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนาทวี ได้มอบหมายให้ นางไซนา เหมมัน ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลจังหวัดนาทวี พร้อมด้วยข้าราชการศาลจังหวัดนาทวี ร่วมส่งมอบรถยนต์ตู้หุ้มเกราะกันกระสุนให้แก่กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนภาค ๔
เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม  ๒๕๕๙ นายตรัสร์ บวรวัฒนานนท์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนาทวี ได้มอบหมายให้ นางไซนา เหมมัน ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลจังหวัดนาทวี พร้อมด้วยข้าราชการศาลจังหวัดนาทวี ร่วมส่งมอบรถยนต์ตู้หุ้มเกราะกันกระสุนให้แก่กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนภาค ๔ โดยมีพันตำรวจโท  บุญประเสริฐ ทองนุ้ย ผู้แทนกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน   ภาค ๔ เป็นผู้รับมอบ ณ ศาลจังหวัดนาทวี ตำบลคลองทราย อำเภอนาทวีจังหวัดสงขลา 


เอกสารแนบ