ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดนาทวี Nathawee Provincial Court - Thailand 185 ต.คลองทราย อ.นาทวี จ.สงขลา 90160 โทร.074290500

นายสุภักดิ์ จันทร์พุ่ม ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดพัทลุง ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดนาทวี นำข้าราชการตุลาการและข้าราชการศาลยุติธรรมศาลจังหวัดนาทวี เข้ารดน้ำขอพร นายสมบัติ บุญหิรัญ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ

นายสุภักดิ์ จันทร์พุ่ม ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดพัทลุง ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดนาทวี นำข้าราชการตุลาการและข้าราชการศาลยุติธรรมศาลจังหวัดนาทวี เข้ารดน้ำขอพร นายสมบัติ บุญหิรัญ  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ
เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑  นายสุภักดิ์ จันทร์พุ่ม ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดพัทลุง ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัด นาทวี นำข้าราชการตุลาการ และข้าราชการศาลยุติธรรม พนักงานราชการและลูกจ้าง ในศาลจังหวัดนาทวี เข้ารดน้ำขอพร นายสมบัติ บุญหิรัญ      ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลแขวงเชียงใหม่ ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนาทวี เนื่องในเทศกาลประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี  ๒๕๖๑ ณ ศาลจังหวัดนาทวี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา  


เอกสารแนบ