ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดนาทวี Nathawee Provincial Court - Thailand 185 ต.คลองทราย อ.นาทวี จ.สงขลา 90160 โทร.074290500

ศาลจังหวัดนาทวี โดยนายวัชรัศนิ์ ชนะสงคราม นิติกรชำนาญการ และนายประวิทย์ เรืองเพชร นิติกรชำนาญการ ได้บรรยายให้ความรู้ทางกฎหมาย ตามโครงการศาลจังหวัดนาทวีพบประชาชน เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายให้แก่ประชาชนทั่วไป ร่วมกับโครงการกฎหมายน่ารู้ ประจำปีงบประมาณ 2561


เมื่อวันอังคารที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๑ ศาลจังหวัดนาทวี โดยนายวัชรัศนิ์ ชนะสงคราม   นิติกรชำนาญการ และนายประวิทย์ เรืองเพชร นิติกรชำนาญการ ได้บรรยายให้ความรู้ทางกฎหมาย ตามโครงการศาลจังหวัดนาทวีพบประชาชน เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายให้แก่ประชาชนทั่วไป ร่วมกับโครงการกฎหมายน่ารู้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหมอ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหมอ  อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา


เอกสารแนบ