ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดนาทวี Nathawee Provincial Court - Thailand 185 ต.คลองทราย อ.นาทวี จ.สงขลา 90160 โทร.074290500

นายธเนศ ชาลี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนาทวี เป็นประธานในการเปิดโครงการบริจาคสิ่งของเพื่อน้อง ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 3 จังหวัดสงขลา

นายธเนศ ชาลี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนาทวี เป็นประธานในการเปิดโครงการบริจาคสิ่งของเพื่อน้อง ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ  เขตการศึกษา 3 จังหวัดสงขลา
        เมื่อวันพุธที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑ นายธเนศ ชาลี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนาทวี เป็นประธานในการเปิดโครงการบริจาคสิ่งของเพื่อน้อง โดยมีนางไซนา เหมมันผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลจังหวัดนาทวี พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างศาลจังหวัดนาทวี ร่วมบริจาคสิ่งของแก่นักเรียนประจำศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๓ จังหวัดสงขลา ตำบลจะโหนง อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา


เอกสารแนบ