ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดนาทวี Nathawee Provincial Court - Thailand 185 ต.คลองทราย อ.นาทวี จ.สงขลา 90160 โทร.074290500

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม ๒๕๖๐ นางไซนา เหมมัน ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลจังหวัดนาทวี พร้อมด้วยข้าราชการศาลจังหวัดนาทวี เข้าร่วมประชุมผ่านจอภาพ เรื่อง การใช้งานโปรแกรมระบบจัดเก็บข้อมูลสถิติคดีของสำนักงานศาลยุติธรรม

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม ๒๕๖๐ นางไซนา เหมมัน ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลจังหวัดนาทวี พร้อมด้วยข้าราชการศาลจังหวัดนาทวี เข้าร่วมประชุมผ่านจอภาพ เรื่อง การใช้งานโปรแกรมระบบจัดเก็บข้อมูลสถิติคดีของสำนักงานศาลยุติธรรม
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ นางไซนา เหมมัน ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลจังหวัดนาทวี พร้อมด้วยข้าราชการศาลจังหวัดนาทวี เข้าร่วมประชุมผ่านจอภาพ เรื่อง การใช้งานโปรแกรมระบบจัดเก็บข้อมูลสถิติคดีของสำนักงานศาลยุติธรรม ซึ่งจัดโดยสำนักแผนงานและงบประมาณ สำนักงานศาลยุติธรรมณ ห้องประชุมศาลจังหวัดนาทวี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา