ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดนาทวี Nathawee Provincial Court - Thailand 185 ต.คลองทราย อ.นาทวี จ.สงขลา 90160 โทร.074290500

นายธเนศ ชาลี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนาทวี พร้อมบุคลากรศาลจังหวัดนาทวี ให้การต้อนรับ นายเลิศชัย ภักดีฉนวน อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๙ พร้อมคณะ ในโอกาสตรวจราชการการบริหารราชการคดีแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของศาลในพื้นที่พิเศษชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ 2561

นายธเนศ ชาลี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนาทวี พร้อมบุคลากรศาลจังหวัดนาทวี ให้การต้อนรับ นายเลิศชัย ภักดีฉนวน อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๙ พร้อมคณะ ในโอกาสตรวจราชการการบริหารราชการคดีแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของศาลในพื้นที่พิเศษชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ 2561
เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ นายเลิศชัย ภักดีฉนวน อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๙ พร้อมคณะ ได้เดินทางมาตรวจราชการการบริหารราชการคดีแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของศาลในพื้นที่พิเศษชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยมีนายธเนศ ชาลี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนาทวี คณะผู้พิพากษานางไซนา เหมมัน ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลจังหวัดนาทวี ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างศาลจังหวัดนาทวี ให้การต้อนรับ ณ ศาลจังหวัดนาทวี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา