ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดนาทวี Nathawee Provincial Court - Thailand 185 ต.คลองทราย อ.นาทวี จ.สงขลา 90160 โทร.074290500

นายธเนศ ชาลี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนาทวี ได้มอบหมายให้ นายวัชระ สุวรรณลิขิต ผู้พิพากษา ศาลจังหวัดนาทวี พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของศาลจังหวัดนาทวี เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา ภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

นายธเนศ ชาลี  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนาทวี ได้มอบหมายให้ นายวัชระ สุวรรณลิขิต ผู้พิพากษา ศาลจังหวัดนาทวี พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของศาลจังหวัดนาทวี เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา ภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
เมื่อวันอังคารที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลาประมาณ ๐๖.๓๐ นาฬิกา นายธเนศ ชาลี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนาทวี ได้มอบหมายให้ นายวัชระ สุวรรณลิขิต ผู้พิพากษาศาลจังหวัดนาทวี พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของศาลจังหวัดนาทวี เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลนาทวี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา และในเวลาประมาณ ๑๓.๐๐ นาฬิกา ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของศาลจังหวัดนาทวี เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาและทำความสะอาดเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ บริเวณถนนหน้ากองร้อยตำรวจตระเวนชายแดน ที่ ๔๓๓ และถนนสายสุขภาพ ตำบลนาทวี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา


เอกสารแนบ