ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดนาทวี Nathawee Provincial Court - Thailand 185 ต.คลองทราย อ.นาทวี จ.สงขลา 90160 โทร.074290500

นายธเนศ ชาลี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล จังหวัดนาทวี ได้มอบหมายให้ นายอภิชาติ ไตรทิพยานนท์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้น ในศาลจังหวัดนาทวี ร่วมพิธีถวายผ้ากฐิน โดยมีนายเลิศชัย ภักดีฉนวน อธิบดีผู้พิพากษา ภาค 9 เป็นประธานถวายผ้ากฐินแด่พระภิกษุสงฆ์ผู้จำพรรษากาล

นายธเนศ ชาลี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล จังหวัดนาทวี ได้มอบหมายให้ นายอภิชาติ ไตรทิพยานนท์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้น ในศาลจังหวัดนาทวี ร่วมพิธีถวายผ้ากฐิน โดยมีนายเลิศชัย ภักดีฉนวน อธิบดีผู้พิพากษา ภาค 9 เป็นประธานถวายผ้ากฐินแด่พระภิกษุสงฆ์ผู้จำพรรษากาล
เมื่อวันศุกร์ที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ นายธเนศ ชาลี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนาทวี ได้มอบหมายให้ นายอภิชาติ ไตรทิพยานนท์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดนาทวี ร่วมพิธีถวายผ้ากฐิน โดยมีนายเลิศชัย ภักดีฉนวน อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๙ เป็นประธานถวายผ้ากฐินแด่พระภิกษุสงฆ์ผู้จำพรรษากาล พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของศาลจังหวัดนาทวี เข้าร่วมพิธี ณ วัดลำชิง ตำบลคลองทราย อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา


เอกสารแนบ