ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดนาทวี Nathawee Provincial Court - Thailand 185 ต.คลองทราย อ.นาทวี จ.สงขลา 90160 โทร.074290500

นายธเนศ ชาลี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนาทวี ได้มอบหมายให้ นายนิกร จันทร์สุข ผู้พิพากษาศาลจังหวัดนาทวี ร่วมประกอบพิธี วางพวงมาลาถวายราชสักการะ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5


เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ นายธเนศ ชาลี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนาทวีได้มอบหมายให้ นายนิกร จันทร์สุข ผู้พิพากษาศาลจังหวัดนาทวี ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๐ ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านนาทวี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา


เอกสารแนบ