ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดนาทวี Nathawee Provincial Court - Thailand 185 ต.คลองทราย อ.นาทวี จ.สงขลา 90160 โทร.074290500

นายธเนศ ชาลี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนาทวี พร้อมด้วยผู้พิพากษาศาลจังหวัดนาทวี ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลจังหวัดนาทวี ข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้างของศาลจังหวัดนาทวี ร่วมกิจกรรมปลูกต้นดาวเรือง

นายธเนศ ชาลี  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนาทวี พร้อมด้วยผู้พิพากษาศาลจังหวัดนาทวี ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลจังหวัดนาทวี ข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้างของศาลจังหวัดนาทวี ร่วมกิจกรรมปลูกต้นดาวเรือง
            เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน ๒๕๖๐ เวลา 16.30 นาฬิกา นายธเนศ ชาลี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนาทวี พร้อมด้วยผู้พิพากษาศาลจังหวัดนาทวี ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลจังหวัดนาทวี ข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้างของศาลจังหวัดนาทวี ร่วมกิจกรรมปลูกต้นดาวเรือง ซึ่งเป็นดอกไม้สีเหลืองอันเป็นสีประจำวัน พระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีเป้าหมายให้ออกดอกบานสะพรั่งในช่วงพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ณ บริเวณหน้าอาคารศาลจังหวัดนาทวี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา