ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดนาทวี Nathawee Provincial Court - Thailand

นายธเนศ ชาลี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนาทวี เป็นประธานในการเปิดโครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง การขอปล่อยชั่วคราวและการบังคับคดีผู้ประกัน

นายธเนศ ชาลี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนาทวี เป็นประธานในการเปิดโครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง การขอปล่อยชั่วคราวและการบังคับคดีผู้ประกัน
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ นายธเนศ ชาลี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนาทวี เป็นประธานในการเปิดโครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง การขอปล่อยชั่วคราวและการบังคับคดีผู้ประกัน โดยมีนายสมชัย เมธากวินโสภณ และนายสิทธิชัยเสวีวัลลพ ผู้พิพากษาศาลจังหวัดนาทวี เป็นวิทยากร ซึ่งมีข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำนาจศาล ผู้ประกันเอกชน และผู้ต้องหาหรือจำเลยซึ่งอยู่ระหว่างปล่อยชั่วคราว เข้าร่วมการสัมมนา ณ สยามนครินทร์ คอมเพล็กซ์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา


เอกสารแนบ