ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดนาทวี Nathawee Provincial Court - Thailand 185 ต.คลองทราย อ.นาทวี จ.สงขลา 90160 โทร.074290500

นายธเนศ ชาลี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนาทวี เป็นประธานในการเปิดโครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง การขอปล่อยชั่วคราวและการบังคับคดีผู้ประกัน

นายธเนศ ชาลี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนาทวี เป็นประธานในการเปิดโครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง การขอปล่อยชั่วคราวและการบังคับคดีผู้ประกัน
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ นายธเนศ ชาลี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนาทวี เป็นประธานในการเปิดโครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง การขอปล่อยชั่วคราวและการบังคับคดีผู้ประกัน โดยมีนายสมชัย เมธากวินโสภณ และนายสิทธิชัยเสวีวัลลพ ผู้พิพากษาศาลจังหวัดนาทวี เป็นวิทยากร ซึ่งมีข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำนาจศาล ผู้ประกันเอกชน และผู้ต้องหาหรือจำเลยซึ่งอยู่ระหว่างปล่อยชั่วคราว เข้าร่วมการสัมมนา ณ สยามนครินทร์ คอมเพล็กซ์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา


เอกสารแนบ