ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดนาทวี Nathawee Provincial Court - Thailand

นายเลิศชัย ภักดีฉนวน อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๙ พร้อมคณะ ได้เดินทางมาตรวจราชการ ณ ศาลจังหวัดนาทวี

นายเลิศชัย ภักดีฉนวน อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๙ พร้อมคณะ ได้เดินทางมาตรวจราชการ ณ ศาลจังหวัดนาทวี
เมื่อวันพุธที่  ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ นายเลิศชัย ภักดีฉนวน อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๙ พร้อมคณะ ได้เดินทางมาตรวจราชการ ณ ศาลจังหวัดนาทวี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลาโดยมีนายธเนศ ชาลี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนาทวี คณะผู้พิพากษา นางไซนา เหมมัน ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลจังหวัดนาทวี ข้าราชการ และลูกจ้างศาลจังหวัดนาทวีให้การต้อนรับ    


เอกสารแนบ