ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดนาทวี Nathawee Provincial Court - Thailand 185 ต.คลองทราย อ.นาทวี จ.สงขลา 90160 โทร.074290500

นายธเนศ ชาลี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล จังหวัดนาทวี เป็นประธานในการจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหา วันแม่แห่งชาติ

นายธเนศ ชาลี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล จังหวัดนาทวี เป็นประธานในการจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหา วันแม่แห่งชาติ
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ นายธเนศ ชาลี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนาทวี เป็นประธานในการจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหา วันแม่แห่งชาติ โดยมีข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างของศาลจังหวัดนาทวี ทหารสังกัดกองพันทหารราบที่ ๓  กรมทหารราบที่ ๕ ค่ายมหาจักรีสิรินธร ตำรวจตระเวนชายแดน เจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดน เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำศาลจังหวัดนาทวี และประชาชนทั่วไปร่วมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ ห้องพิจารณาคดีเวรชี้ ศาลจังหวัดนาทวี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา


เอกสารแนบ