ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดนาทวี Nathawee Provincial Court - Thailand

นายธเนศ ชาลี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล จังหวัดนาทวี ได้มอบหมายให้นายวนนท์ บุญรักษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้น ในศาลจังหวัดนาทวี เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการปฏิบัติธรรม เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ปี 2560

นายธเนศ ชาลี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล จังหวัดนาทวี ได้มอบหมายให้นายวนนท์ บุญรักษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้น ในศาลจังหวัดนาทวี เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการปฏิบัติธรรม เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ปี 2560
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ นายธเนศ ชาลี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนาทวี ได้มอบหมายให้นายวนนท์ บุญรักษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้น
ในศาลจังหวัดนาทวี เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการปฏิบัติธรรม เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ปี ๒๕๖๐ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๐ ถึง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยมีนักเรียนในพื้นที่อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา เข้าร่วมปฏิบัติธรรม ณ ศูนย์ ๙๐ สมเด็จพระศรีนครินทร์ ตำบลคลองทราย อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา


เอกสารแนบ