ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดนาทวี Nathawee Provincial Court - Thailand

นายธเนศ ชาลี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนาทวี เป็นประธานในการจัดกิจกรรมเนื่องในวันรพี ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐

นายธเนศ ชาลี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนาทวี เป็นประธานในการจัดกิจกรรมเนื่องในวันรพี ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐
     เมื่อวันจันทร์ที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ นายธเนศ ชาลี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนาทวี เป็นประธานในการจัดกิจกรรมเนื่องในวันรพี ประจำปี พ.ศ.2560 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติพระบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระบิดาแห่งกฎหมายไทย โดยมีพิธีวางพานพุ่ม ถวายเครื่องราชสักการะหน้าพระฉายาลักษณ์พระบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์  กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์และมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายระดับมัธยมศึกษา กิจกรรมศาลจำลอง และกิจกรรมไกล่เกลี่ยจำลอง โดยมีคณะผู้พิพากษา ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างของศาลจังหวัดนาทวี คณะผู้ประนีประนอมประจำศาลจังหวัดนาทวี หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมและหน่วยงานภาครัฐในเขตศาลจังหวัดนาทวี คณาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ ในพื้นที่เขตอำนาจ เข้าร่วมกิจกรรม ณ ศาลจังหวัดนาทวี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา


เอกสารแนบ