ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดนาทวี Nathawee Provincial Court - Thailand

ศาลจังหวัดนาทวี โดย นายธเนศ ชาลี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนาทวี ร่วมเพาะต้นกล้าดอกดาวเรือง ซึ่งสีเหลืองของดอกดาวเรืองเป็นสีวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ศาลจังหวัดนาทวี โดย   นายธเนศ ชาลี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนาทวี ร่วมเพาะต้นกล้าดอกดาวเรือง  ซึ่งสีเหลืองของดอกดาวเรืองเป็นสีวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๗.๐๐ นาฬิกา  ศาลจังหวัดนาทวี โดยนายธเนศ ชาลี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนาทวี ร่วมเพาะต้นกล้าดอกดาวเรือง
ซึ่งสีเหลืองของดอกดาวเรืองเป็นสีวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และเป็นดอกไม้ที่ใช้ประดับตกแต่งสถานที่ในช่วงงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในการนี้มีเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดนาทวีเข้าร่วมเพาะดอกดาวเรือง ณ บริเวณหน้าอาคารศาลจังหวัดนาทวี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา