ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดนาทวี Nathawee Provincial Court - Thailand

ศาลจังหวัดนาทวี นำโดย นายธเนศ ชาลี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนาทวี พร้อมด้วยผู้พิพากษาศาลจังหวัดนาทวี และเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดนาทวี ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร

ศาลจังหวัดนาทวี นำโดย นายธเนศ ชาลี  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนาทวี พร้อมด้วยผู้พิพากษาศาลจังหวัดนาทวี  และเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดนาทวี ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐  ศาลจังหวัด  นาทวี โดย นายธเนศ ชาลี  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนาทวี พร้อมด้วยผู้พิพากษาศาลจังหวัด   นาทวี  และเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดนาทวี ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร  ดังนี้  เวลา ๐๖.๓๐ นาฬิกา มอบหมายให้นายวัชระ สุวรรณลิขิต ผู้พิพากษาศาลจังหวัดนาทวี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดนาทวี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลนาทวี เวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา มอบหมายให้นายวัชระ สุวรรณลิขิต ผู้พิพากษาศาลจังหวัดนาทวี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดนาทวี เข้าร่วมพิธีทางศาสนา  ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านนาทวี   และในเวลา ๑๐.๓๐ นาฬิกา  นายธเนศ ชาลี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนาทวี พร้อมด้วยนางไซนา เหมมัน ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลจังหวัดนาทวี และบุคลากรศาลจังหวัดนาทวี ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล  ณ  หอประชุมโรงเรียนบ้านนาทวี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวที และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกัน


เอกสารแนบ