ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดนาทวี Nathawee Provincial Court - Thailand 185 ต.คลองทราย อ.นาทวี จ.สงขลา 90160 โทร.074290500

นายธเนศ ชาลี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนาทวี เป็นประธานในการเปิดอบรมซ้อมแผนดับเพลิงและการอพยพหนีไฟ

นายธเนศ ชาลี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนาทวี เป็นประธานในการเปิดอบรมซ้อมแผนดับเพลิงและการอพยพหนีไฟ
เมื่อวันที่  ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๗.๐๐ นาฬิกา นายธเนศ ชาลี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนาทวี เป็นประธานในการเปิดอบรมซ้อมแผนดับเพลิงและการอพยพหนีไฟ ในการนี้มีบุคลากรศาลจังหวัดนาทวี เจ้าหน้าที่ตำรวจศาล เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และตำรวจตระเวนชายแดน เข้าร่วมฝึกอบรม ซ้อมแผนดับเพลิงและการอพยพหนีไฟ ณ ห้องประชุม อาคารศาลจังหวัดนาทวี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา  


เอกสารแนบ