ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดนาทวี Nathawee Provincial Court - Thailand

ศาลจังหวัดนาทวีโดยนายธเนศ ชาลี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนาทวี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดนาทวีร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ดอกดารารัตน์

ศาลจังหวัดนาทวีโดยนายธเนศ ชาลี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนาทวี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดนาทวีร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์  ดอกดารารัตน์
  เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ศาลจังหวัดนาทวีโดยนายธเนศ ชาลี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนาทวี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดนาทวีร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ “ดอกดารารัตน์” ถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ อาคารศาลจังหวัดนาทวี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา


เอกสารแนบ