ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดนาทวี Nathawee Provincial Court - Thailand 185 ต.คลองทราย อ.นาทวี จ.สงขลา 90160 โทร.074290500

นายธเนศ ชาลี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนาทวี เป็นประธานในการเปิดอบรมโครงการศาลยุติธรรมเผยแพร่ความรู้ ทางกฎหมายแก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

นายธเนศ ชาลี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนาทวี เป็นประธานในการเปิดอบรมโครงการศาลยุติธรรมเผยแพร่ความรู้ ทางกฎหมายแก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เมื่อวันพุธที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ นายธเนศ ชาลี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนาทวี เป็นประธานในการเปิดอบรมโครงการศาลยุติธรรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมีนายวนนท์ บุญรักษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดนาทวี เป็นวิทยากร ทั้งนี้ การจัดอบรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายให้แก่ผู้ต้องขังเรือนจำอำเภอนาทวี ณ เรือนจำอำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา 


เอกสารแนบ