ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดนาทวี Nathawee Provincial Court - Thailand 185 ต.คลองทราย อ.นาทวี จ.สงขลา 90160 โทร.074290500

ศาลจังหวัดนาทวีจัดอบรมวิทยากรตัวคูณ โครงการ เสริมสร้างทักษะการต้อนรับประชาชนและการประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ศาลจังหวัดนาทวีจัดอบรมวิทยากรตัวคูณ โครงการ เสริมสร้างทักษะการต้อนรับประชาชนและการประชาสัมพันธ์  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ ศาลจังหวัดนาทวีจัดอบรมวิทยากรตัวคูณ โครงการ “เสริมสร้างทักษะการต้อนรับประชาชนและการประชาสัมพันธ์” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ทั้งนี้ เพื่อให้บุคลากรศาลจังหวัดนาทวีได้รับความรู้เพิ่มเติมและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเป็นพนักงานต้อนรับในศาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยมีนางอุษา แดงสวัสดิ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน และนางสุนันท์ ทรัพย์บัว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน เป็นวิทยากรในการอบรมดังกล่าว ณ ห้องประชุมศาลจังหวัดนาทวี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา


เอกสารแนบ