ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดนาทวี Nathawee Provincial Court - Thailand

ศาลจังหวัดนาทวี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ การปฏิบัติงานฝากขัง ให้แก่บุคลากรศาลจังหวัดนาทวี

ศาลจังหวัดนาทวี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ การปฏิบัติงานฝากขัง ให้แก่บุคลากรศาลจังหวัดนาทวี
เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ศาลจังหวัดนาทวี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ การปฏิบัติงานฝากขัง ให้แก่บุคลากรศาลจังหวัดนาทวี เพื่อให้บุคลากรศาลจังหวัดนาทวีได้มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานผัดฟ้องฝากขัง สำหรับให้บริการประชาชนและผู้มาติดต่อราชการศาลให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ณ ห้องประชุมศาลจังหวัดนาทวีอำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา


เอกสารแนบ