ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดนาทวี Nathawee Provincial Court - Thailand 185 ต.คลองทราย อ.นาทวี จ.สงขลา 90160 โทร.074290500

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 นายธเนศ ชาลี ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้น ในศาลแขวงพระนครเหนือ ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนาทวี เป็นประธานการประชุมตำรวจศาล ตำรวจตระเวนชายแดน เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ประจำศาลจังหวัดนาทวี

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม  2560 นายธเนศ ชาลี ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้น ในศาลแขวงพระนครเหนือ ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนาทวี เป็นประธานการประชุมตำรวจศาล ตำรวจตระเวนชายแดน เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ประจำศาลจังหวัดนาทวี
เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ นายธเนศ ชาลี ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้น ในศาลแขวงพระนครเหนือ ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนาทวี เป็นประธานการประชุมตำรวจศาล ตำรวจตระเวนชายแดน เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ประจำศาลจังหวัดนาทวี เพื่อเป็นการปรับปรุงการปฏิบัติงานและซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยภายในศาลจังหวัดนาทวี ณ ห้องประชุมศาลจังหวัดนาทวี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา


เอกสารแนบ