ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดนาทวี Nathawee Provincial Court - Thailand 185 ต.คลองทราย อ.นาทวี จ.สงขลา 90160 โทร.074290500

นายธเนศ ชาลี ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลแขวงพระนครเหนือ ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนาทวี เป็นประธานในการประชุม ประสานความร่วมมือ และแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม(คุมประพฤติ,บังคับคดี)

นายธเนศ  ชาลี ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลแขวงพระนครเหนือ ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนาทวี  เป็นประธานในการประชุม ประสานความร่วมมือ และแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม(คุมประพฤติ,บังคับคดี)
เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๔ นาฬิกา นายธเนศ  ชาลี ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลแขวงพระนครเหนือ ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนาทวี  เป็นประธานในการประชุม ประสานความร่วมมือ และแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม  โดยมี ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา สาขานาทวี ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสงขลา สาขานาทวี ผู้บัญชาการเรือนจำอำเภอนาทวี และประธานทนายความนาทวี พร้อมคณะ เข้าประชุม เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันในการปฎิบัติงาน เพื่อให้เกิดความชัดเจนด้านการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุมศาลจังหวัดนาทวี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา


เอกสารแนบ