ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดนาทวี Nathawee Provincial Court - Thailand

นายธเนศ ชาลี ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลแขวงพระนครเหนือ ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนาทวี เป็นประธานในการประชุม ประสานความร่วมมือ แก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม

นายธเนศ  ชาลี ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลแขวงพระนครเหนือ ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนาทวี  เป็นประธานในการประชุม ประสานความร่วมมือ แก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม
เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๔ นาฬิกา นายธเนศ  ชาลี ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลแขวงพระนครเหนือ ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนาทวี  เป็นประธานในการประชุม ประสานความร่วมมือ แก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม  โดยมีพนักงานอัยการประจำศาลจังหวัดนาทวี และพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรในเขตอำนาจศาลจังหวัดนาทวี เข้าร่วมประชุม  กำหนดแนวทางแก้ไขปัญหา เพื่อให้เกิดความชัดเจนด้านการปฏิบัติงานร่วมกัน ณ ห้องประชุมศาลจังหวัดนาทวี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา


เอกสารแนบ