ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดนาทวี Nathawee Provincial Court - Thailand

นายธเนศ ชาลี ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลแขวงพระนครเหนือ ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนาทวี พร้อมด้วยบุคคลากรศาลจังหวัดนาทวี ให้การต้อนรับ นายวีระพล ตั้งสุวรรณ ประธานศาลฎีกา พร้อมคณะ ได้เดินทางมาตรวจราชการศาลจังหวัดนาทวี

นายธเนศ  ชาลี ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลแขวงพระนครเหนือ ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่ง  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนาทวี พร้อมด้วยบุคคลากรศาลจังหวัดนาทวี ให้การต้อนรับ นายวีระพล  ตั้งสุวรรณ ประธานศาลฎีกา พร้อมคณะ ได้เดินทางมาตรวจราชการศาลจังหวัดนาทวี
วันที่ ๔  พฤษภาคม  ๒๕๖๐ นายวีระพล  ตั้งสุวรรณ ประธานศาลฎีกา พร้อมคณะ ได้เดินทางมาตรวจราชการศาลจังหวัดนาทวี เพื่อกำกับดูแล ให้คำปรึกษาแนะนำ รวมทั้งรับทราบปัญหาอุปสรรคและข้อขัดข้องเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน โดยมีนายธเนศ  ชาลี ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลแขวงพระนครเหนือ ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่ง  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนาทวี คณะผู้พิพากษา และนางไซนา  เหมมัน ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลจังหวัดนาทวี ข้าราชการ ลูกจ้างศาลจังหวัดนาทวี ให้การต้อนรับ ณ ศาลจังหวัดนาทวี อำเภอนาทวี  จังหวัดสงขลา


เอกสารแนบ