ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดนาทวี Nathawee Provincial Court - Thailand 185 ต.คลองทราย อ.นาทวี จ.สงขลา 90160 โทร.074290500

นายธเนศ ชาลี ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลแขวงพระนครเหนือช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนาทวี ได้เป็นประธานในพิธีการจัดกิจกรรมเนื่องในวันศาลยุติธรรมครบรอบ 135 ปี ประจำปี พ.ศ. 2560

นายธเนศ  ชาลี ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลแขวงพระนครเหนือช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนาทวี  ได้เป็นประธานในพิธีการจัดกิจกรรมเนื่องในวันศาลยุติธรรมครบรอบ 135 ปี ประจำปี พ.ศ. 2560
วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๐ นายธเนศ  ชาลี ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลแขวงพระนครเหนือช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนาทวี  ได้เป็นประธานในพิธีการจัดกิจกรรมเนื่องในวันศาลยุติธรรมครบรอบ ๑๓๕ ปี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยกิจกรรมภาคเช้า ในเวลา ๐๘.๐๐ นาฬิกา ทำพิธีทางสงฆ์ (ถวายปิ่นโตและจตุปัจจัยไทยธรรม) และเวลา 0๙.๐๐ นาฬิกา กิจกรรมบริจาคโลหิต กิจกรรมปล่อยปลา  กิจกรรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย และกิจกรรมบริจาคสิ่งของ


เอกสารแนบ