ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดนาทวี Nathawee Provincial Court - Thailand 185 ต.คลองทราย อ.นาทวี จ.สงขลา 90160 โทร.074290500

นายตรัสร์ บวรวัฒนานนท์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนาทวี ได้มอบหมายให้ นางสาวทัศนีย์ จันทนะ เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมชำนาญการ พร้อมด้วยข้าราชการศาลจังหวัดนาทวี ร่วมส่งมอบรถยนต์ตู้หุ้มเกราะกันกระสุนให้แก่กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนภาค ๔

นายตรัสร์ บวรวัฒนานนท์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนาทวี ได้มอบหมายให้ นางสาวทัศนีย์  จันทนะ เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมชำนาญการ พร้อมด้วยข้าราชการศาลจังหวัดนาทวี ร่วมส่งมอบรถยนต์ตู้หุ้มเกราะกันกระสุนให้แก่กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนภาค ๔
          เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐ นายตรัสร์ บวรวัฒนานนท์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนาทวี ได้มอบหมายให้ นางสาวทัศนีย์  จันทนะ เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมชำนาญการ พร้อมด้วยข้าราชการศาลจังหวัดนาทวี ร่วมส่งมอบรถยนต์ตู้หุ้มเกราะกันกระสุนให้แก่กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนภาค ๔ โดยมี พันตำรวจโทบุญประเสริฐ ทองนุ้ย ผู้แทนกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ภาค ๔  เป็นผู้รับมอบ ณ ศาลจังหวัดนาทวี ตำบลคลองทราย อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา


เอกสารแนบ