ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดนาทวี Nathawee Provincial Court - Thailand 185 ต.คลองทราย อ.นาทวี จ.สงขลา 90160 โทร.074290500

ศาลจังหวัดนาทวี ได้จัดอบรมคุณธรรม จริยธรรม ตามโครงการรวมใจร่วมบุญเกื้อหนุนศาสนา โดยมีท่านพระครูปลัดสุพรรณ สวณโณ สำนักสงฆ์ ศูนย์ 90 สมเด็จพระศรีนครินทร์

ศาลจังหวัดนาทวี ได้จัดอบรมคุณธรรม จริยธรรม ตามโครงการรวมใจร่วมบุญเกื้อหนุนศาสนา โดยมีท่านพระครูปลัดสุพรรณ สวณโณ สำนักสงฆ์ ศูนย์ 90 สมเด็จพระศรีนครินทร์
วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐ ศาลจังหวัดนาทวี ได้จัดอบรมคุณธรรม จริยธรรม ตามโครงการรวมใจร่วมบุญเกื้อหนุนศาสนา โดยมีท่านพระครูปลัดสุพรรณ สวณโณ สำนักสงฆ์ ศูนย์ ๙๐สมเด็จพระศรีนครินทร์ อำเภอนาทวี เป็นผู้บรรยายธรรม ในหัวข้อ การทำงานให้มีความสุข เพื่อให้ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลจังหวัดนาทวี   ได้มีความรู้คู่คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน ณ ศาลจังหวัดนาทวี  อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา


เอกสารแนบ