ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดนาทวี Nathawee Provincial Court - Thailand 185 ต.คลองทราย อ.นาทวี จ.สงขลา 90160 โทร.074290500

นายตรัสร์ บวรวัฒนานนท์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนาทวี นางไซนา เหมมัน ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลจังหวัดนาทวี ได้มอบหมายให้นายสามารถ เฉลิมพงศ์ และนางรุ่งรัตน์ มนต์สวัสดิ์ชัย นิติกรชำนาญการ ออกเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายเบื้องต้นแก่ประชาชน ตาม โครงการศาลจังหวัดนาทวี พบประชาชน

นายตรัสร์ บวรวัฒนานนท์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนาทวี นางไซนา เหมมัน ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลจังหวัดนาทวี ได้มอบหมายให้นายสามารถ เฉลิมพงศ์ และนางรุ่งรัตน์  มนต์สวัสดิ์ชัย นิติกรชำนาญการ ออกเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายเบื้องต้นแก่ประชาชน ตาม โครงการศาลจังหวัดนาทวี พบประชาชน
          เมื่อวันที่ ๙  มีนาคม  ๒๕๖๐ นายตรัสร์ บวรวัฒนานนท์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนาทวี นางไซนา เหมมัน ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลจังหวัดนาทวีได้มอบหมายให้นายสามารถ เฉลิมพงศ์ และนางรุ่งรัตน์  มนต์สวัสดิ์ชัย นิติกรชำนาญการ ออกเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายเบื้องต้นแก่ประชาชน ตาม โครงการศาลจังหวัดนาทวีพบประชาชน เพื่อให้ผู้นำชุมชนและประชาชนทั่วไปได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินและการติดต่อราชการศาลยุติธรรม โดยได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก ณ ลานวัฒนธรรมเทศบาลตำบลเทพาอำเภอเทพา จังหวัดสงขลา 


เอกสารแนบ