ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดนาทวี Nathawee Provincial Court - Thailand 185 ต.คลองทราย อ.นาทวี จ.สงขลา 90160 โทร.074290500

ศาลจังหวัดนาทวีจัดโครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชุมชน ณ อำเภอเทพา จ.สงขลา

ศาลจังหวัดนาทวีจัดโครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชุมชน ณ อำเภอเทพา จ.สงขลา
เมื่อวันที่ ๙  มกราคม  ๒๕๖๐ นายตรัสร์ บวรวัฒนานนท์ ผู้พิพากษาหัวหน้า   ศาลจังหวัดนาทวี นางไซนา เหมมัน ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลจังหวัดนาทวี ได้มอบหมายให้นายสามารถ เฉลิมพงศ์ และนางรุ่งรัตน์  มนต์สวัสดิ์ชัย นิติกรชำนาญการ ออกเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายเบื้องต้นแก่ประชาชน ตามโครงการศาลจังหวัดนาทวีพบประชาชน เพื่อให้ผู้นำชุมชนและประชาชนทั่วไปได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้นและการติดต่อราชการศาลยุติธรรม โดยได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก ณ ลานวัฒนธรรมเทศบาลตำบลเทพา อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา 


เอกสารแนบ