ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดนาทวี Nathawee Provincial Court - Thailand 185 ต.คลองทราย อ.นาทวี จ.สงขลา 90160 โทร.074290500

นายตรัสร์ บวรวัฒนานนท์ ผู้พิพากษาหัวหน้า ศาลจังหวัดนาทวี พร้อมด้วย นางไซนา เหมมัน ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลจังหวัดนาทวี และข้าราชการศาลจังหวัดนาทวี เข้าร่วมโครงการ "ศึกษาดูงานศาลแขวงดอนเมืองและศาลจังหวัดสีคิ้ว(ปากช่อง)" ณ ศาลแขวงดอนเมือง

นายตรัสร์ บวรวัฒนานนท์ ผู้พิพากษาหัวหน้า   ศาลจังหวัดนาทวี พร้อมด้วย นางไซนา เหมมัน ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลจังหวัดนาทวี และข้าราชการศาลจังหวัดนาทวี เข้าร่วมโครงการ "ศึกษาดูงานศาลแขวงดอนเมืองและศาลจังหวัดสีคิ้ว(ปากช่อง)" ณ ศาลแขวงดอนเมือง
เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม  ๒๕๕๙ นายตรัสร์ บวรวัฒนานนท์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนาทวี พร้อมด้วย นางไซนา เหมมัน ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลจังหวัดนาทวี และข้าราชการศาลจังหวัดนาทวี เข้าร่วมโครงการ “ศึกษาดูงานศาลแขวงดอนเมืองและศาลจังหวัดสีคิ้ว(ปากช่อง)” เพื่อให้บุคลากรสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการดูงานมาปรับปรุงประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสมและพัฒนาระบบงานให้มีประสิทธิภาพ รวมถึงเป็นการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มวิสัยทัศน์ของบุคลากรศาลจังหวัดนาทวี โดยมีนายดุสิต ผดุงศักดิ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงดอนเมือง  ข้าราชการฯ และลูกจ้าง ให้การต้อนรับอย่างดียิ่ง  ณ ศาลแขวงดอนเมือง อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคาร A)  ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร


เอกสารแนบ