ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดนาทวี Nathawee Provincial Court - Thailand 185 ต.คลองทราย อ.นาทวี จ.สงขลา 90160 โทร.074290500

ศาลจังหวัดนาทวีและมูลนิธิแก้ไขฟื้นฟูและสงเคราะห์ผู้กระทำผิด ได้จัดโครงการ ?บำเพ็ญประโยชน์สาธารณะเพื่อน้อมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ? โดยการจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน แก่ผู้ต้องขังเรือนจำอำเภอนาทวี

ศาลจังหวัดนาทวีและมูลนิธิแก้ไขฟื้นฟูและสงเคราะห์ผู้กระทำผิด ได้จัดโครงการ ?บำเพ็ญประโยชน์สาธารณะเพื่อน้อมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ?  โดยการจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน แก่ผู้ต้องขังเรือนจำอำเภอนาทวี
วันที่ ๑๔ ธันวาคม  ๒๕๕๙ ศาลจังหวัดนาทวีและมูลนิธิแก้ไขฟื้นฟูและสงเคราะห์ผู้กระทำผิด ได้จัดโครงการ “บำเพ็ญประโยชน์สาธารณะเพื่อน้อมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ”  โดยการจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน แก่ผู้ต้องขังเรือนจำอำเภอนาทวี เนื่องในโอกาสบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาร   (ทำบุญ ๕๐ วัน) เพื่อเป็นการบำเพ็ญกุศลถวาย แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ของข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลจังหวัดนาทวี  พนักงานราชการ และลูกจ้าง ณ  เรือนจำอำเภอนาทวี  อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา


เอกสารแนบ