ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดนาทวี Nathawee Provincial Court - Thailand 185 ต.คลองทราย อ.นาทวี จ.สงขลา 90160 โทร.074290500

ศาลจังหวัดนาทวี ให้การต้อนรับนายเลิศชัย ภักดีฉนวน อธิบดีผู้พิพากษาภาค 9 พร้อมคณะ ได้เดินทางมาตรวจราชการและตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รอบที่ 2

ศาลจังหวัดนาทวี ให้การต้อนรับนายเลิศชัย ภักดีฉนวน อธิบดีผู้พิพากษาภาค 9 พร้อมคณะ ได้เดินทางมาตรวจราชการและตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รอบที่ 2
วันที่ ๒๔  พฤศจิกายน ๒๕๕๙ นายเลิศชัย ภักดีฉนวน อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๙ พร้อมคณะ ได้เดินทางมาตรวจราชการและตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ รอบที่ ๒ โดยมี นายตรัสร์ บวรวัฒนานนท์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนาทวี คณะผู้พิพากษา และนางไซนา  เหมมัน ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลจังหวัดนาทวี ข้าราชการ ลูกจ้างศาลจังหวัดนาทวี ให้การต้อนรับ ณ ศาลจังหวัดนาทวี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา


เอกสารแนบ