ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดนาทวี Nathawee Provincial Court - Thailand 185 ต.คลองทราย อ.นาทวี จ.สงขลา 90160 โทร.074290500

ศาลจังหวัดนาทวี ได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสบำเพ็ญพระราชกุศลปัณรสมวาร (๑๕ วัน)

ศาลจังหวัดนาทวี ได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสบำเพ็ญพระราชกุศลปัณรสมวาร (๑๕ วัน)
วันที่ ๒๗  ตุลาคม ๒๕๕๙ ศาลจังหวัดนาทวี ได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสบำเพ็ญพระราชกุศลปัณรสมวาร (๑๕ วัน) เพื่อเป็นการบำเพ็ญกุศลถวาย แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ของข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลจังหวัดนาทวี พนักงานราชการ และลูกจ้าง ณ ห้องพิจารณาคดีเวรชี้ ณ ศาลจังหวัดนาทวี  อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา


เอกสารแนบ