ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดนาทวี Nathawee Provincial Court - Thailand 185 ต.คลองทราย อ.นาทวี จ.สงขลา 90160 โทร.074290500

ศาลจังหวัดนาทวี ร่วมพิธีตักบาตรตอนเช้า และพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพรและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม

ศาลจังหวัดนาทวี  ร่วมพิธีตักบาตรตอนเช้า และพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพรและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ  เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม
เมื่อวันที่ ๑๒  สิงหาคม  ๒๕๕๙ เวลา ๐๖.๓๐ นาฬิกา นายตรัสร์ บวรวัฒนานนท์  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนาทวี มอบหมายให้ข้าราชการศาลยุติธรรมศาลจังหวัดนาทวี ร่วมพิธีตักบาตรตอนเช้า และเวลา ๑๘.๐๐ เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพรและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ  เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม  ๒๕๕๙ ณ บริเวณลานหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลนาทวี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา 


เอกสารแนบ