ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดนาทวี Nathawee Provincial Court - Thailand 185 ต.คลองทราย อ.นาทวี จ.สงขลา 90160 โทร.074290500

นายตรัสร์ บวรวัฒนานนท์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนาทวี เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมการรักษาความปลอดภัยและป้องกันอัคคีภัยประจำปี 2559

นายตรัสร์ บวรวัฒนานนท์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนาทวี เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมการรักษาความปลอดภัยและป้องกันอัคคีภัยประจำปี 2559
เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙  นายตรัสร์ บวรวัฒนานนท์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนาทวี เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมการรักษาความปลอดภัยและป้องกันอัคคีภัยประจำปี 2559 ในการนี้มีนางไซนา เหมมัน ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลจังหวัดนาทวี พร้อมด้วยข้าราชการศาลจังหวัดนาทวี เข้ารับการอบรมดังกล่าว ทั้งนี้เพื่อเป็นการทบทวนความรู้และทักษะเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยและป้องกันอัคคีภัย ณ สนามหน้าอาคารศาลจังหวัดนาทวี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา


เอกสารแนบ