ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดนาทวี Nathawee Provincial Court - Thailand 185 ต.คลองทราย อ.นาทวี จ.สงขลา 90160 โทร.074290500

ศาลจังหวัดนาทวีให้การต้อนรับนางภคมณฑน์ เมธีธรรมาภรณ์ อธิบดีผู้พิพากษาภาค 9 พร้อมคณะ ในโอกาสตรวจราชการศาลจังหวัดนาทวี

ศาลจังหวัดนาทวีให้การต้อนรับนางภคมณฑน์ เมธีธรรมาภรณ์ อธิบดีผู้พิพากษาภาค 9 พร้อมคณะ ในโอกาสตรวจราชการศาลจังหวัดนาทวี
 เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙  นายตรัสร์ บวรวัฒนานนท์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนาทวี พร้อมด้วยนางไซนา เหมมัน ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลจังหวัดนาทวี พร้อมด้วยข้าราชการตุลาการและข้าราชการศาลจังหวัดนาทวี ให้การต้อนรับ นางภคมณฑน์ เมธีธรรมาภรณ์ อธิบดีผู้พิพากษาภาค 9 พร้อมคณะ ในโอกาสเดินทางมาตรวจราชการเพื่อติดตามและกำกับ ดูแลให้คำปรึกษาแนะนำ รวมทั้งรับทราบปัญหาอุปสรรคและข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุมศาลจังหวัดนาทวี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา 


เอกสารแนบ