ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดนาทวี Nathawee Provincial Court - Thailand 185 ต.คลองทราย อ.นาทวี จ.สงขลา 90160 โทร.074290500

ศาลจังหวัดนาทวี จัดประชุมหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมในเขตอำนาจศาลจังหวัดนาทวี เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมเนื่องในวันรพี ประจำปี ๒๕๕๙

ศาลจังหวัดนาทวี จัดประชุมหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมในเขตอำนาจศาลจังหวัดนาทวี เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมเนื่องในวันรพี ประจำปี ๒๕๕๙
เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา  นายตรัสร์ บวรวัฒนานนท์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนาทวี เป็นประธานในการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมเนื่องในวันรพี ประจำปี ๒๕๕๙ โดยมีหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมเข้าร่วมการประชุมโดยพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมศาลจังหวัดนาทวี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา


เอกสารแนบ