หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | บริการค้นหาข้อมูลคดี  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  ศาลจังหวัดนาทวี
English  version Thai  version  
หน้าแรก 
ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน 
คณะผู้พิพากษา 
ข้าราชการศาลยุติธรรม 
ผู้ประนีประนอม 
วิสัยทัศน์และพันธกิจ  
ทำเนียบผู้พิพากษา  
กลุ่มงานไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท  
อัตราค่าหมาย  
เขตอำนาจศาล  
แผนที่แสดงเส้นทางมาศาล  
สิทธิประโยชน์ข้าราชการ  
ขั้นตอนการติดต่อราชการในคดีอาญา 
อัตราค่าธรรมเนียมศาล 
บรรยากาศศาลจังหวัดนาทวี  
ระบบรับ-ส่งเอกสารศาลฎีกา 
ศูนย์คดีผู้บริโภคศาลจังหวัดนาทวี 
ศูนย์สมานฉันท์และสันติวิธี 
หมายเลขโทรศัพท์  
รอบรู้ศาลยุติธรรม  
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม  
ผู้ดูแลระบบ