หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ศาลจังหวัดนาทวี Nathawee Provincial Court - Thailandลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
ประกาศ
ประกาศรับสมัครงาน
 1. ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นิติกร
 2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นิติกร
 3. ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์การสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นิติกร
 4. ประกาศ เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นิติกร
 5. ประกาศศาลจังหวัดนาทวี เรื่อง การรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล
 6. ประกาศศาลจังหวัดนาทวี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่ง นิติกร, เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม, พนักงานขับรถยนต์ และเปลี่ยนแปลงกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ
 7. ประกาศศาลจังหวัดนาทวี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการรายบุคคลตำแหน่ง นิติกร เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมและพนักงานขับรถยนต์และเปลี่ยนแปลงกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ (เพิ่มเติม)
 8. ประกาศศาลจังหวัดนาทวี เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกจ้างเหมาบริการตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม นิติกร และพนักงานขับรถยนต์
 9. ประกาศรับสมัครล่ามอาสา ตามโครงการ ล่ามอาสาประจำศาลในเขตอำนาจอธิบดีผู้พิพากษาภาค 9
ประกาศจ้างเหมา/ประกวดราคา
 1. ประกาศศาลจังหวัดนาทวี เรื่อง ประกวดราคางานจ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักผู้พิพากษาหัวหน้าศาลและบ้านพักผู้พิพากษาศาลจังหวัดนาทวี พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ
 2. ประกาศศาลจังหวัดนาทวี เรื่อง ผลการประกวดราคางานจ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักผู้พิพากษาหัวหน้าศาลและบ้านพักผู้พิพากษาศาลจังหวัดนาทวี พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ
 3. ประกาศศาลจังหวัดนาทวี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารศาลจังหวัดนาทวีฯ
เอกสารอื่นๆ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

114

เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑  นายสมบัติ บุญหิรัญ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนาทวี เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมการรักษาความปลอดภัยและป้องกันอัคคีภัยประจำปี ๒๕๖๑ ในการนี้มีนางไซนา เหมมัน ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลจังหวัดนาทวี พร้อมด้วยบุคลากรศาลจังหวัดนาทวี เจ้าหน้าที่ตำรวจศาล เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และตำรวจตระเวนชายแดนชุดรักษาความปลอดภัยผู้พิพากษาศาลจังหวัดนาทวี เข้ารับการอบรม ณ ห้องประชุม ศาลจังหวัดนาทวี เพื่อเป็นการทบทวนความรู้และเพิ่มทักษะเกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัย พร้อมทั้งซ้อมแผนดับเพลิงและการอพยพหนีไฟ ณ สนามหน้าอาคารศาลจังหวัดนาทวี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
อ่านข่าว

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 25
ผบ.3305/60
นัดฟังคำสั่งศาลอุทธรณ์ภาค 9
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 9.00 น.
ผบ.3306/60
นัดฟังคำสั่งศาลอุทธรณ์ภาค 9
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 9.00 น.
อ.1414/61
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 9.00 น.
อ.1427/61
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 9.00 น.
อ.1487/61
นัดสืบประกอบคำรับสารภาพ
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 9.00 น.
อ.1665/60
นัดสืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
อ.1884/61
นัดคุ้มครองสิทธิฯตรวจพยานหลักฐาน
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 9.00 น.
อ.1947/61
นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 9.00 น.
อ.1949/61
นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 9.00 น.
อ.1965/61
นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 9.00 น.
อ.2114/61
นัดคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 13.30 น.
อ.2115/61
นัดคุ้มครองสิทธิฯตรวจพยานหลักฐาน
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 9.00 น.
อ.2503/61
ครบแยกฟ้อง
เวลา 9.00 น.
อ.251/61
นัดฟังคำพิพากษา***
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 9.00 น.
อ.2628/61
นัดสอบคำให้การ
เวลา 9.00 น.
อ.2669/61
นัดสอบคำให้การ
เวลา 9.00 น.
อ.2690/61
นัดสอบคำให้การ
เวลา 9.00 น.
อ.2714/61
นัดสอบคำให้การ
เวลา 9.00 น.
อ.2715/61
นัดสอบคำให้การ
เวลา 9.00 น.
อ.2716/61
นัดสอบคำให้การ
เวลา 9.00 น.
อ.2717/61
นัดสอบคำให้การ
เวลา 9.00 น.
อ.2815/60
นัดสืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 9.00 น.
อ.5352/60
นัดสืบพยานโจทก์-จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 9.00 น.
อ.556/61
นัดสืบพยานโจทก์-จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
อญ.1/61
นัดไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.