ศาลจังหวัดนาทวี


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดนาทวี Nathawee Provincial Court - Thailand


ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

92

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ นายธเนศ ชาลี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนาทวี เป็นประธานในการเปิดโครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง การขอปล่อยชั่วคราวและการบังคับคดีผู้ประกัน โดยมีนายสมชัย เมธากวินโสภณ และนายสิทธิชัยเสวีวัลลพ ผู้พิพากษาศาลจังหวัดนาทวี เป็นวิทยากร ซึ่งมีข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำนาจศาล ผู้ประกันเอกชน และผู้ต้องหาหรือจำเลยซึ่งอยู่ระหว่างปล่อยชั่วคราว เข้าร่วมการสัมมนา ณ สยามนครินทร์ คอมเพล็กซ์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
อ่านข่าว

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 23
อ.4251/58
นัดฟังผลการชำระเงิน
ห้องพิจารณาที่ 6
อ.3157/60
นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 2
อ.3158/60
นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 2
อ.3024/60
นัดคุ้มครองสิทธิฯ/สอบคำให้การ/ตรวจพยานหลักฐาน
ห้องพิจารณาที่ 7
อ.3026/60
นัดคุ้มครองสิทธิฯ/สอบคำให้การ/ตรวจพยานหลักฐาน
ห้องพิจารณาที่ 7
อ.3387/60
นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 7
พ.338/60
นัดชี้/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 2
อ.2010/60
นัดสืบพยานโจทก์-จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 2
อ.255/60
นัดสืบพยานโจทก์-จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 6
อ.3144/59
นัดฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 3
อ.3159/60
นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 2
อ.328/60
นัดสืบพยานโจทก์-จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 3
อ.3392/60
นัดคุ้มครองสิทธิฯ/สอบคำให้การ/ตรวจพยานหลักฐาน
ห้องพิจารณาที่ 7
อ.3397/60
นัดคุ้มครองสิทธิฯ/สอบคำให้การ/ตรวจพยานหลักฐาน
ห้องพิจารณาที่ 7
อ.3810/60
นัดสอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ -
อ.3811/60
นัดสอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ -
อ.3813/60
นัดสอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ -
อ.3814/60
นัดสอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ -
อ.3815/60
นัดสอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ -
อ.486/60
นัดฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 5
อ.782/60
นัดฟังคำพิพากษา**
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.1398/60
นัดไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย
พ.240/59
นัดสืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 5

ค้นหาข้อมูลคดี

คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)