หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ศาลจังหวัดนาทวี Nathawee Provincial Court - Thailand 185 ต.คลองทราย อ.นาทวี จ.สงขลา 90160 โทร.074290500ลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
ประกาศ
ประกาศรับสมัครงาน
 1. ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นิติกร
 2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นิติกร
 3. ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์การสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นิติกร
 4. ประกาศ เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นิติกร
 5. ประกาศศาลจังหวัดนาทวี เรื่อง การรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล
 6. ประกาศศาลจังหวัดนาทวี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่ง นิติกร, เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม, พนักงานขับรถยนต์ และเปลี่ยนแปลงกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ
 7. ประกาศศาลจังหวัดนาทวี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการรายบุคคลตำแหน่ง นิติกร เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมและพนักงานขับรถยนต์และเปลี่ยนแปลงกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ (เพิ่มเติม)
 8. ประกาศศาลจังหวัดนาทวี เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกจ้างเหมาบริการตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม นิติกร และพนักงานขับรถยนต์
 9. ประกาศรับสมัครล่ามอาสา ตามโครงการ ล่ามอาสาประจำศาลในเขตอำนาจอธิบดีผู้พิพากษาภาค 9
ประกาศจ้างเหมา/ประกวดราคา
 1. ประกาศศาลจังหวัดนาทวี เรื่อง ประกวดราคางานจ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักผู้พิพากษาหัวหน้าศาลและบ้านพักผู้พิพากษาศาลจังหวัดนาทวี พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ
 2. ประกาศศาลจังหวัดนาทวี เรื่อง ผลการประกวดราคางานจ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักผู้พิพากษาหัวหน้าศาลและบ้านพักผู้พิพากษาศาลจังหวัดนาทวี พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ
 3. ประกาศศาลจังหวัดนาทวี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารศาลจังหวัดนาทวีฯ
เอกสารอื่นๆ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

1

นายสมบัติ บุญหิรัญ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนาทวี คณะผู้พิพากษาศาลจังหวัดนาทวี ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างศาลจังหวัดนาทวี ได้สมัครเข้าร่วมเป็นจิตอาสา ตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ระหว่างวันที่ ๖ - ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย กองพลทหารราบที่ ๑๕  ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี
อ่านข่าว

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 32
พ.311/61
นัดสืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
อ.2215/61
นัดสืบประกอบคำรับสารภาพ
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
อ.2594/60
นัดฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
อ.2883/61
นัดคุ้มครองสิทธิฯตรวจพยานหลักฐาน
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
อ.2922/61
นัดคุ้มครองสิทธิฯตรวจพยานหลักฐาน
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 13.30 น.
อ.3002/61
นัดสอบคำให้การ
เวลา 9.00 น.
อ.3187/61
ครบแยกฟ้อง
เวลา 9.00 น.
อ.3518/61
นัดสอบคำให้การ
เวลา 9.00 น.
อ.3544/61
นัดสอบคำให้การ
เวลา 9.00 น.
อ.3545/61
นัดสอบคำให้การ
เวลา 9.00 น.
อ.3547/61
นัดสอบคำให้การ
เวลา 9.00 น.
อ.3548/61
นัดสอบคำให้การ
เวลา 9.00 น.
อ.3549/61
นัดสอบคำให้การ
เวลา 9.00 น.
อ.3553/61
นัดสอบคำให้การ
เวลา 9.00 น.
อ.3554/61
นัดสอบคำให้การ
เวลา 9.00 น.
อ.3556/61
นัดสอบคำให้การ
เวลา 9.00 น.
อ.3558/61
นัดสอบคำให้การ
เวลา 9.00 น.
อ.3559/61
นัดสอบคำให้การ
เวลา 9.00 น.
อ.3560/61
นัดสอบคำให้การ
เวลา 9.00 น.
อ.3561/61
นัดสอบคำให้การ
เวลา 9.00 น.
อ.3565/61
นัดสอบคำให้การ
เวลา 11.3
อ.3566/61
นัดสอบคำให้การ
เวลา 13.30 น.
อ.3567/61
นัดสอบคำให้การ
เวลา 13.00 น.
อ.3568/61
นัดสอบคำให้การ
เวลา 13.00 น.
อ.3570/61
นัดสอบคำให้การ
เวลา 13.30 น.
อ.3571/61
นัดสอบคำให้การ
เวลา 14
อ.4835/60
นัดสืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 9.00 น.
อ.4928/59
นัดฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 9.00 น.
อ.513/61
พยานจำเลย อ.7912561
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 9.00 น.
อ.675/61
นัดสืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
อ.786/61
นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
อ.791/61
นัดสืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 9.00 น.