หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ศาลจังหวัดนาทวี Nathawee Provincial Court - Thailand


ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
ประกาศ
ประกาศรับสมัครงาน
 1. ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นิติกร
 2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นิติกร
 3. ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์การสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นิติกร
 4. ประกาศ เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นิติกร
 5. ประกาศศาลจังหวัดนาทวี เรื่อง การรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล
 6. ประกาศศาลจังหวัดนาทวี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่ง นิติกร, เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม, พนักงานขับรถยนต์ และเปลี่ยนแปลงกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ
 7. ประกาศศาลจังหวัดนาทวี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการรายบุคคลตำแหน่ง นิติกร เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมและพนักงานขับรถยนต์และเปลี่ยนแปลงกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ (เพิ่มเติม)
 8. ประกาศศาลจังหวัดนาทวี เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกจ้างเหมาบริการตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม นิติกร และพนักงานขับรถยนต์
ประกาศจ้างเหมา/ประกวดราคา
 1. ประกาศศาลจังหวัดนาทวี เรื่อง ประกวดราคางานจ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักผู้พิพากษาหัวหน้าศาลและบ้านพักผู้พิพากษาศาลจังหวัดนาทวี พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ
 2. ประกาศศาลจังหวัดนาทวี เรื่อง ผลการประกวดราคางานจ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักผู้พิพากษาหัวหน้าศาลและบ้านพักผู้พิพากษาศาลจังหวัดนาทวี พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ
 3. ประกาศศาลจังหวัดนาทวี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารศาลจังหวัดนาทวีฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

4

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ นายเลิศชัย ภักดีฉนวน อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๙ และคณะ เข้าตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการของศาลจังหวัดนาทวี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ รอบที่ ๒ โดยมีนายธเนศ ชาลี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนาทวีคณะผู้พิพากษาศาลจังหวัดนาทวี ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลจังหวัดนาทวี ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของศาลจังหวัดนาทวี ให้การต้อนรับโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ศาลจังหวัดนาทวี ตำบลคลองทราย อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
อ่านข่าว

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 22
อ.3660/60
นัดพร้อม/ตรวจพยานหลักฐาน
ห้องพิจารณาที่ 7
อ.4338/60
นัดคุ้มครองสิทธิฯ/สอบคำให้การ/ตรวจพยานหลักฐาน
ห้องพิจารณาที่ 7
อ.1022/60
นัดสืบพยานโจทก์-จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 2
อ.1298/60
นัดฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 4
อ.1721/60
นัดฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 6
อ.2733/59
นัดฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 6
อ.303/60
นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 7
อ.3989/60
นัดสืบพยานโจทก์-จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 6
อ.4464/60
นัดคุ้มครองสิทธิฯ/สอบคำให้การ/ตรวจพยานหลักฐาน
ห้องพิจารณาที่ 7
อ.4489/60
นัดคุ้มครองสิทธิฯ/สอบคำให้การ/ตรวจพยานหลักฐาน
ห้องพิจารณาที่ 7
อ.4778/60
นัดสอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ -
อ.4779/60
นัดสอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ -
อ.4788/60
นัดสอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ -
อ.4796/60
นัดสอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ -
อ.4797/60
นัดสอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ -
อ.4798/60
นัดสอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ -
อ.4807/60
นัดสอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ -
อ.618/60
นัดฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 6
อ.844/60
นัดสืบพยานโจทก์-จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 3
อ.948/60
นัดฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 5
คม.2/60
นัดฟังคำพิพากษา*
ห้องพิจารณาที่ 7
พ.466/60
นัดไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย

ค้นหาข้อมูลคดี

คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)