หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ศาลจังหวัดนาทวี Nathawee Provincial Court - Thailandลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
ประกาศ
ประกาศรับสมัครงาน
 1. ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นิติกร
 2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นิติกร
 3. ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์การสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นิติกร
 4. ประกาศ เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นิติกร
 5. ประกาศศาลจังหวัดนาทวี เรื่อง การรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล
 6. ประกาศศาลจังหวัดนาทวี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่ง นิติกร, เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม, พนักงานขับรถยนต์ และเปลี่ยนแปลงกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ
 7. ประกาศศาลจังหวัดนาทวี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการรายบุคคลตำแหน่ง นิติกร เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมและพนักงานขับรถยนต์และเปลี่ยนแปลงกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ (เพิ่มเติม)
 8. ประกาศศาลจังหวัดนาทวี เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกจ้างเหมาบริการตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม นิติกร และพนักงานขับรถยนต์
 9. ประกาศรับสมัครล่ามอาสา ตามโครงการ ล่ามอาสาประจำศาลในเขตอำนาจอธิบดีผู้พิพากษาภาค 9
ประกาศจ้างเหมา/ประกวดราคา
 1. ประกาศศาลจังหวัดนาทวี เรื่อง ประกวดราคางานจ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักผู้พิพากษาหัวหน้าศาลและบ้านพักผู้พิพากษาศาลจังหวัดนาทวี พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ
 2. ประกาศศาลจังหวัดนาทวี เรื่อง ผลการประกวดราคางานจ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักผู้พิพากษาหัวหน้าศาลและบ้านพักผู้พิพากษาศาลจังหวัดนาทวี พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ
 3. ประกาศศาลจังหวัดนาทวี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารศาลจังหวัดนาทวีฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

23

เมื่อวันพุธที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๑ นายธเนศ ชาลี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนาทวี เป็นประธานเปิดโครงการศาลยุติธรรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ และเป็นวิทยากร พร้อมด้วยนายสิทธิชัย เสวีวัลลพผู้พิพากษาศาลจังหวัดนาทวี บรรยายให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ผู้ต้องขังระหว่างพิจารณาคดีของศาล จำนวน ๑๒๐ คน ณ เรือนจำอำเภอนาทวี ตำบลคลองทราย อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
อ่านข่าว

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 63
ขก.1/61
นัดไต่สวนคำร้อง
เวลา 13.30 น.
ขก.2/61
นัดไต่สวนคำร้อง
เวลา 9.00 น.
ขบ.2/61
นัดไต่สวนคำร้อง
เวลา 13.30 น.
ขบ.3/61
นัดไต่สวนคำร้อง
เวลา 13.30 น.
ขบ.6/61
นัดไต่สวนคำร้อง
เวลา 13.30 น.
ผบ.133/61
ทำยอมสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 13.30 น.
ผบ.1726/56
นัดไต่สวน
เวลา 9.00 น.
ผบ.182/61
นัดไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 13.30 น.
ผบ.191/61
นัดไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 9.00 น.
ผบ.197/61
นัดไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 9.00 น.
ผบ.3261/60
นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
ผบ.327/53
นัดไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
ผบ.39/61
นัดไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 9.00 น.
ผบ.4/61
นัดไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 9.00 น.
ผบ.5/61
นัดไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 9.00 น.
ผบ.8/61
นัดไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 9.00 น.
พ.3/61
นัดไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 13.30 น.
พ.38/61
นัดชี้สืบโจทก์ไกล่เกลี่ย
เวลา 9.00 น.
พ.43/61
นัดไต่สวนคำร้อง
เวลา 9.00 น.
พ.483/59
นัดไต่สวน
เวลา 9.00 น.
พ.59/61
นัดไต่สวนคำร้อง
เวลา 9.00 น.
พ.62/61
นัดไกล่เกลี่ยสืบโจทก์
เวลา 9.00 น.
พ.63/61
นัดไต่สวนคำร้อง
เวลา 13.30 น.
พ.65/61
นัดไต่สวนคำร้อง
เวลา 9.00 น.
พ.66/61
นัดไต่สวนคำร้อง
เวลา 9.00 น.
พ.67/61
นัดไต่สวนคำร้อง
เวลา 9.00 น.
พ.70/61
นัดไต่สวนคำร้อง
เวลา 9.00 น.
พ.71/61
นัดไกล่เกลี่ยสืบโจทก์
เวลา 13.30 น.
พ.74/61
นัดไกล่เกลี่ยสืบโจทก์
เวลา 13.30 น.
พ.76/61
นัดไต่สวนคำร้อง
เวลา 13.30 น.
พ.77/61
นัดไต่สวนคำร้อง
เวลา 9.00 น.
พ.80/61
นัดไกล่เกลี่ยสืบโจทก์
เวลา 9.00 น.
พ.81/61
นัดไกล่เกลี่ยสืบโจทก์
เวลา 9.00 น.
พ.84/61
นัดไต่สวนคำร้อง
เวลา 13.30 น.
พ.85/61
นัดไต่สวนคำร้อง
เวลา 13.30 น.
มร.1/61
นัดไต่สวนคำร้อง
เวลา 9.00 น.
มร.2/61
นัดไต่สวนคำร้อง
เวลา 9.00 น.
อ.1571/60
นัดฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 9
เวลา 9.00 น.
อ.2071/59
นัดสอบถาม
เวลา 9.00 น.
อ.2156/59
รายงานตัวครบฎีกา
ห้องพิจารณาที่ ปชส เวลา 9.00 น.
อ.229/61
นัดไต่สวนมูลฟ้อง
เวลา 9.00 น.
อ.230/61
นัดไต่สวนมูลฟ้อง
เวลา 9.00 น.
อ.252/61
นัดไต่สวนมูลฟ้อง
เวลา 9.00 น.
อ.303/61
นัดไต่สวนมูลฟ้อง
เวลา 9.00 น.
อ.3449/59
นัดฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
อ.3751/59
นัดสอบถาม
เวลา 9.00 น.
อ.4082/59
นัดสอบถาม
เวลา 9.00 น.
อ.4376/59
นัดตรวจเอกสาร
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 13.30 น.
อ.4666/59
นัดสอบถาม
เวลา 13.30 น.
อ.4775/59
นัดสอบถาม
เวลา 9.00 น.
อ.4886/60
นัดสืบพยานโจทก์หรือนัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
อ.5204/60
นัดสืบประกอบคำรับสารภาพ
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 9.00 น.
อ.54/60
รายงานตัวครบอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ ปชส เวลา 9.00 น.
อ.557/61
นัดสอบคำให้การ
เวลา 9.00 น.
อ.596/61
นัดสอบคำให้การ
เวลา 9.00 น.
อ.620/61
นัดคุ้มครองสิทธิฯสอบคำให้การตรวจพยานหลักฐาน
เวลา 9.00 น.
อ.632/61
นัดสอบคำให้การ
เวลา 9.00 น.
อ.702/61
นัดคุ้มครองสิทธิฯตรวจพยานหลักฐาน
เวลา 9.00 น.
อ.705/61
นัดคุ้มครองสิทธิฯตรวจพยานหลักฐาน
เวลา 9.00 น.
อ.714/61
นัดคุ้มครองสิทธิฯตรวจพยานหลักฐาน
เวลา 9.00 น.
อ.760/61
นัดคุ้มครองสิทธิฯสอบคำให้การตรวจพยานหลักฐาน
เวลา 13.30 น.
อ.883/61
นัดฟังคำพิพากษา
เวลา 10
อ.982/60
นัดสอบถาม
เวลา 9.00 น.