หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ศาลจังหวัดนาทวี Nathawee Provincial Court - Thailandลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
ประกาศ
ประกาศรับสมัครงาน
 1. ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นิติกร
 2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นิติกร
 3. ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์การสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นิติกร
 4. ประกาศ เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นิติกร
 5. ประกาศศาลจังหวัดนาทวี เรื่อง การรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล
 6. ประกาศศาลจังหวัดนาทวี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่ง นิติกร, เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม, พนักงานขับรถยนต์ และเปลี่ยนแปลงกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ
 7. ประกาศศาลจังหวัดนาทวี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการรายบุคคลตำแหน่ง นิติกร เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมและพนักงานขับรถยนต์และเปลี่ยนแปลงกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ (เพิ่มเติม)
 8. ประกาศศาลจังหวัดนาทวี เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกจ้างเหมาบริการตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม นิติกร และพนักงานขับรถยนต์
 9. ประกาศรับสมัครล่ามอาสา ตามโครงการ ล่ามอาสาประจำศาลในเขตอำนาจอธิบดีผู้พิพากษาภาค 9
ประกาศจ้างเหมา/ประกวดราคา
 1. ประกาศศาลจังหวัดนาทวี เรื่อง ประกวดราคางานจ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักผู้พิพากษาหัวหน้าศาลและบ้านพักผู้พิพากษาศาลจังหวัดนาทวี พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ
 2. ประกาศศาลจังหวัดนาทวี เรื่อง ผลการประกวดราคางานจ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักผู้พิพากษาหัวหน้าศาลและบ้านพักผู้พิพากษาศาลจังหวัดนาทวี พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ
 3. ประกาศศาลจังหวัดนาทวี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารศาลจังหวัดนาทวีฯ
เอกสารอื่นๆ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

59

เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ นายสมบัติ บุญหิรัญ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนาทวีเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตร “การทำงานโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์และการบริการเพื่อสร้างความประทับใจ” และได้รับเกียรติจากอาจารย์หริรักษ์ แก้วกับทอง อาจารย์ประจำภาควิชาจิตวิทยาและ   การแนะแนว คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี บรรยายเรื่อง “การปฏิบัติกิจกรรม และกรณีศึกษาเกี่ยวกับการทำงานโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์”และ “การปฏิบัติกิจกรรม และกรณีศึกษาเกี่ยวกับการบริการ” โดยมีผู้พิพากษาศาลจังหวัดนาทวี ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของศาลจังหวัดนาทวี  เข้าร่วมการอบรม ณ ห้องประชุมศาลจังหวัดนาทวี ตำบลคลองทราย อำเภอนาทวี  จังหวัดสงขลา 
อ่านข่าว

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 24
ผบ.1037/52
นัดไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
ผบ.1160/61
นัดไกล่เกลี่ยสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 9.00 น.
ผบ.3628/60
นัดสืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
พ.218/60
นัดฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 9
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 9.00 น.
พ.24/60
นัดฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 9
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 9.00 น.
อ.2035/61
นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 9.00 น.
อ.2267/53
นัดฟังคำสั่งศาลอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 9.00 น.
อ.3065/61
นัดสอบคำให้การ
เวลา 9.00 น.
อ.3078/61
นัดสอบคำให้การ
เวลา 9.00 น.
อ.3079/61
นัดสอบคำให้การ
เวลา 9.00 น.
อ.3080/61
นัดสอบคำให้การ
เวลา 9.00 น.
อ.3081/61
นัดสอบคำให้การ
เวลา 9.00 น.
อ.3082/61
นัดสอบคำให้การ
เวลา 9.00 น.
อ.3083/61
นัดสอบคำให้การ
เวลา 9.00 น.
อ.3084/61
นัดสอบคำให้การ
เวลา 9.00 น.
อ.3086/61
นัดสอบคำให้การ
เวลา 9.00 น.
อ.3660/60
นัดฟังคำพิพากษา*-*
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 9.00 น.
อ.3953/60
นัดสืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 9.00 น.
อ.438/61
นัดสืบพยานโจทก์-จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
อ.451/61
นัดสืบพยานโจทก์-จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
อ.5012/60
นัดฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 9.00 น.
อ.5130/60
นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 9.00 น.
อ.5203/60
นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 9.00 น.
อ.527/59
นัดฟังคำพิพากษาศาลฎีกา
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.