หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ศาลจังหวัดนาทวี Nathawee Provincial Court - Thailand 185 ต.คลองทราย อ.นาทวี จ.สงขลา 90160 โทร.074290500ลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
ศาลอาญาคดีทุจริตฯ
ประกาศ
ประกาศรับสมัครงาน
 1. ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นิติกร
 2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นิติกร
 3. ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์การสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นิติกร
 4. ประกาศ เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นิติกร
 5. ประกาศศาลจังหวัดนาทวี เรื่อง การรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล
 6. ประกาศศาลจังหวัดนาทวี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่ง นิติกร, เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม, พนักงานขับรถยนต์ และเปลี่ยนแปลงกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ
 7. ประกาศศาลจังหวัดนาทวี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการรายบุคคลตำแหน่ง นิติกร เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมและพนักงานขับรถยนต์และเปลี่ยนแปลงกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ (เพิ่มเติม)
 8. ประกาศศาลจังหวัดนาทวี เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกจ้างเหมาบริการตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม นิติกร และพนักงานขับรถยนต์
 9. ประกาศรับสมัครล่ามอาสา ตามโครงการ ล่ามอาสาประจำศาลในเขตอำนาจอธิบดีผู้พิพากษาภาค 9
ประกาศจ้างเหมา/ประกวดราคา
 1. ประกาศศาลจังหวัดนาทวี เรื่อง ประกวดราคางานจ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักผู้พิพากษาหัวหน้าศาลและบ้านพักผู้พิพากษาศาลจังหวัดนาทวี พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ
 2. ประกาศศาลจังหวัดนาทวี เรื่อง ผลการประกวดราคางานจ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักผู้พิพากษาหัวหน้าศาลและบ้านพักผู้พิพากษาศาลจังหวัดนาทวี พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ
 3. ประกาศศาลจังหวัดนาทวี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารศาลจังหวัดนาทวีฯ
เอกสารอื่นๆ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด
นายสมบัติ บุญหิรัญ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนาทวี ได้มอบหมายให้ นายบัณฑิต มุ่งปั่นกลาง ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดนาทวี พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างศาลจังหวัดนาทวี เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร ณ บริเวณหน้าอาคารที่ว่าการอำเภอนาทวี และในเวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา นายอนิวัติ บัวบาล ผู้พิพากษาศาลจังหวัดนาทวี พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างศาลจังหวัดนาทวี ร่วมกิจกรรมวางพวงมาลาและถวายบังคม และในเวลา ๑๘.๓๐ นาฬิกา นายฉันทพัฒน์ อุไรกุล ผู้พิพากษาศาลจังหวัดนาทวี พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างศาลจังหวัดนาทวี ร่วมกิจกรรมจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพนาทวี
อ่านข่าว : 69 | 29 ตุลาคม 2561 14:11

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

13

เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นายเพิ่มศักดิ์ สายสีทอง อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๙  และคณะเดินทางตรวจราชการศาลจังหวัดนาทวี เพื่อติดตามและกำกับดูแล ให้คำปรึกษาแนะนำรวมทั้งรับทราบปัญหาอุปสรรค และข้อขัดข้องเกี่ยวกับการดำเนินงานตามภารกิจอำนาจหน้าที่ โดยมีนายสมบัติ บุญหิรัญ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนาทวี พร้อมคณะ ให้การต้อนรับ ในโอกาสนี้ อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๙ ได้มอบนโยบายโดยให้ถือปฏิบัติตามนโยบายท่านประธานศาลฎีกาและอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๙ ในการอำนวยความยุติธรรมเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน กำหนดกรอบเวลาการปฏิบัติงานที่ชัดเจน สร้างความเชื่อมั่นศรัทธาและภาพลักษณ์ที่ดีแก่ประชาชน สนับสนุนการ ใช้กฎหมาย และระบบวิธีพิจารณาคดี ให้สอดคล้องกับบริบทของสังคม บนพื้นฐานด้านเชื้อชาติ ศาสนา และพหุวัฒนธรรม รวมทั้งการเขียนคำพิพากษาที่มีมาตรฐาน
อ่านข่าว
นายสมบัติ บุญหิรัญ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนาทวี ได้มอบหมายให้ นายบัณฑิต มุ่งปั่นกลาง ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดนาทวี พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างศาลจังหวัดนาทวี เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร ณ บริเวณหน้าอาคารที่ว่าการอำเภอนาทวี และในเวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา นายอนิวัติ บัวบาล ผู้พิพากษาศาลจังหวัดนาทวี พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างศาลจังหวัดนาทวี ร่วมกิจกรรมวางพวงมาลาและถวายบังคม และในเวลา ๑๘.๓๐ นาฬิกา นายฉันทพัฒน์ อุไรกุล ผู้พิพากษาศาลจังหวัดนาทวี พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างศาลจังหวัดนาทวี ร่วมกิจกรรมจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพนาทวี

69