หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ศาลจังหวัดนาทวี Nathawee Provincial Court - Thailandลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
ประกาศ
ประกาศรับสมัครงาน
 1. ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นิติกร
 2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นิติกร
 3. ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์การสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นิติกร
 4. ประกาศ เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นิติกร
 5. ประกาศศาลจังหวัดนาทวี เรื่อง การรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล
 6. ประกาศศาลจังหวัดนาทวี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่ง นิติกร, เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม, พนักงานขับรถยนต์ และเปลี่ยนแปลงกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ
 7. ประกาศศาลจังหวัดนาทวี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการรายบุคคลตำแหน่ง นิติกร เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมและพนักงานขับรถยนต์และเปลี่ยนแปลงกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ (เพิ่มเติม)
 8. ประกาศศาลจังหวัดนาทวี เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกจ้างเหมาบริการตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม นิติกร และพนักงานขับรถยนต์
 9. ประกาศรับสมัครล่ามอาสา ตามโครงการ ล่ามอาสาประจำศาลในเขตอำนาจอธิบดีผู้พิพากษาภาค 9
ประกาศจ้างเหมา/ประกวดราคา
 1. ประกาศศาลจังหวัดนาทวี เรื่อง ประกวดราคางานจ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักผู้พิพากษาหัวหน้าศาลและบ้านพักผู้พิพากษาศาลจังหวัดนาทวี พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ
 2. ประกาศศาลจังหวัดนาทวี เรื่อง ผลการประกวดราคางานจ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักผู้พิพากษาหัวหน้าศาลและบ้านพักผู้พิพากษาศาลจังหวัดนาทวี พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ
 3. ประกาศศาลจังหวัดนาทวี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารศาลจังหวัดนาทวีฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

103

เนื่องด้วยในวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๑ เป็นวันครบรอบ ๑๓๖ ปี วันศาลยุติธรรม เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่มีต่อศาลยุติธรรม ศาลจังหวัดนาทวีได้จัดกิจกรรม “สัปดาห์วันศาลยุติธรรม ปี ๖๑” ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๒๑ เมษายน 2561 โดยจัดกิจกรรมบำเพ็ญกุศล ถวายภัตตาหาร และจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์  กิจกรรมทางวิชาการจัดบอร์ดนิทรรศการ ณ อาคารศาลจังหวัดนาทวี กิจกรรมแข่งขันกีฬาภายในเชื่อมความสามัคคี และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ปลูกต้นไม้ ณ โครงการฝายน้ำเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๖ ตำบลท่าประดู่ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
อ่านข่าว

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 28
ผบ.760/61
นัดไกล่เกลี่ยสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
ผบ.761/61
นัดไกล่เกลี่ยสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 9.00 น.
ผบ.762/61
นัดไกล่เกลี่ยสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 9.00 น.
ผบ.763/61
นัดไกล่เกลี่ยสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 9.00 น.
ผบ.764/61
นัดไกล่เกลี่ยสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
ผบ.765/61
นัดไกล่เกลี่ยสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
ผบ.791/61
นัดไกล่เกลี่ยสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
ผบ.792/61
นัดไกล่เกลี่ยสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 9.00 น.
ผบ.793/61
นัดไกล่เกลี่ยสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
ผบ.806/61
นัดไกล่เกลี่ยสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
ผบ.822/61
นัดไกล่เกลี่ยสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
ผบ.823/61
นัดไกล่เกลี่ยสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 9.00 น.
ผบ.866/61
นัดไกล่เกลี่ยสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 9.00 น.
ผบ.867/61
นัดไกล่เกลี่ยสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 9.00 น.
ผบ.871/61
นัดไกล่เกลี่ยสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 9.00 น.
ผบ.872/61
นัดไกล่เกลี่ยสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 9.00 น.
ผบ.873/61
นัดไกล่เกลี่ยสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
ผบ.874/61
นัดไกล่เกลี่ยสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
ผบ.875/61
นัดไกล่เกลี่ยสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 9.00 น.
ผบ.876/61
นัดไกล่เกลี่ยสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 9.00 น.
ผบ.879/61
นัดไกล่เกลี่ยสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 9.00 น.
ผบ.893/61
นัดไกล่เกลี่ยสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
ผบ.894/61
นัดไกล่เกลี่ยสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 9.00 น.
ผบ.903/61
นัดไกล่เกลี่ยสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 9.00 น.
ผบ.961/61
นัดไกล่เกลี่ยสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
ผบ.962/61
นัดไกล่เกลี่ยสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
ผบ.963/61
นัดไกล่เกลี่ยสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
อ.1036/60
นัดสืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.