ศาลจังหวัดนาทวี


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดนาทวี Nathawee Provincial Court - Thailand
ข่าวล่าสุดข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

ดูข่าวทั้งหมด

55

          เมื่อวันที่ ๙  มีนาคม  ๒๕๖๐ นายตรัสร์ บวรวัฒนานนท์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนาทวี นางไซนา เหมมัน ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลจังหวัดนาทวีได้มอบหมายให้นายสามารถ เฉลิมพงศ์ และนางรุ่งรัตน์  มนต์สวัสดิ์ชัย นิติกรชำนาญการ ออกเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายเบื้องต้นแก่ประชาชน ตาม โครงการศาลจังหวัดนาทวีพบประชาชน เพื่อให้ผู้นำชุมชนและประชาชนทั่วไปได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินและการติดต่อราชการศาลยุติธรรม โดยได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก ณ ลานวัฒนธรรมเทศบาลตำบลเทพาอำเภอเทพา จังหวัดสงขลา 

อ่านข่าว

ประกาศ

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 50
อ.1712/58
สอบถาม
ห้องพิจารณาที่ -
อ.276/58
นัดสอบถาม
ห้องพิจารณาที่ -
อ.4311/58
นัดสอบถาม
ห้องพิจารณาที่ -
อ.218/60
นัดพร้อม/ตรวจพยานหลักฐาน
ห้องพิจารณาที่ -
อ.4315/59
นัดพร้อม/ตรวจพยานหลักฐาน
ห้องพิจารณาที่ -
อ.437/60
นัดพร้อม/ตรวจพยานหลักฐาน
ห้องพิจารณาที่ -
อ.443/60
นัดพร้อม/ตรวจพยานหลักฐาน
ห้องพิจารณาที่ -
อ.521/60
นัดพร้อม/ตรวจพยานหลักฐาน
ห้องพิจารณาที่ -
ก.1/60
นัดไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
ขค.53/59
นัดไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.207/60
นัดไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.208/60
นัดไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.264/60
นัดไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.267/60
นัดไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.268/60
นัดไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
พ.410/59
นัดไกล่เกลี่ยหรือสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 5
พ.450/59
นัดชี้/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 5
พ.538/59
นัดไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 1
พ.67/60
นัดไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.70/60
นัดไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
พ.71/60
นัดไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.72/60
นัดไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
พ.73/60
นัดไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
พ.74/60
นัดไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.75/60
นัดไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
อ.2451/59
นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 4
อ.293/60
นัดพร้อม/ตรวจพยานหลักฐาน
ห้องพิจารณาที่ -
อ.3233/58
นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 4
อ.3580/58
นัดฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 4
อ.3863/58
นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 4
อ.4105/59
นัดสืบพยานคดีส่วนแพ่ง
ห้องพิจารณาที่ -
อ.421/60
นัดไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ -
อ.424/60
นัดพร้อม/ตรวจพยานหลักฐาน
ห้องพิจารณาที่ -
อ.4887/59
นัดพร้อม/ตรวจพยานหลักฐาน
ห้องพิจารณาที่ -
ขบ.1/60
นัดไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.209/60
นัดไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.210/60
นัดไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.211/60
นัดไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.212/60
นัดไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.213/60
นัดไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.214/60
นัดไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.215/60
นัดไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.258/60
นัดไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.259/60
นัดไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.260/60
นัดไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.261/60
นัดไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.262/60
นัดไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.263/60
นัดไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.269/60
นัดไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.270/60
นัดไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -

ค้นหาข้อมูลคดี


กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)

ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ