ศาลจังหวัดนาทวี


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ศาลจังหวัดนาทวี Nathawee Provincial Court - Thailandข่าวล่าสุดข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

ดูข่าวทั้งหมด

6

เมื่อวันพุธที่  ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ นายเลิศชัย ภักดีฉนวน อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๙ พร้อมคณะ ได้เดินทางมาตรวจราชการ ณ ศาลจังหวัดนาทวี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลาโดยมีนายธเนศ ชาลี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนาทวี คณะผู้พิพากษา นางไซนา เหมมัน ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลจังหวัดนาทวี ข้าราชการ และลูกจ้างศาลจังหวัดนาทวีให้การต้อนรับ    

อ่านข่าว

ประกาศ
ประกาศรับสมัครงาน
 1. ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นิติกร
 2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นิติกร
 3. ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์การสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นิติกร
 4. ประกาศ เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นิติกร
 5. ประกาศศาลจังหวัดนาทวี เรื่อง การรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล
 6. ประกาศศาลจังหวัดนาทวี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่ง นิติกร, เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม, พนักงานขับรถยนต์ และเปลี่ยนแปลงกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ
 7. ประกาศศาลจังหวัดนาทวี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการรายบุคคลตำแหน่ง นิติกร เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมและพนักงานขับรถยนต์และเปลี่ยนแปลงกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ (เพิ่มเติม)
 8. ประกาศศาลจังหวัดนาทวี เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกจ้างเหมาบริการตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม นิติกร และพนักงานขับรถยนต์
ประกาศจ้างเหมา/ประกวดราคา
 1. ประกาศศาลจังหวัดนาทวี เรื่อง ประกวดราคางานจ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักผู้พิพากษาหัวหน้าศาลและบ้านพักผู้พิพากษาศาลจังหวัดนาทวี พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ
 2. ประกาศศาลจังหวัดนาทวี เรื่อง ผลการประกวดราคางานจ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักผู้พิพากษาหัวหน้าศาลและบ้านพักผู้พิพากษาศาลจังหวัดนาทวี พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ
 3. ประกาศศาลจังหวัดนาทวี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารศาลจังหวัดนาทวีฯ

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 146
ผบ.2364/60
นัดไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2365/60
นัดไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2366/60
นัดไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2367/60
นัดไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2368/60
นัดไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2369/60
นัดไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2370/60
นัดไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2371/60
นัดไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2372/60
นัดไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2373/60
นัดไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2374/60
นัดไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2375/60
นัดไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2376/60
นัดไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2377/60
นัดไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2378/60
นัดไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2379/60
นัดไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2380/60
นัดไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2381/60
นัดไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2382/60
นัดไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2383/60
นัดไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2384/60
นัดไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2385/60
นัดไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2386/60
นัดไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2387/60
นัดไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2388/60
นัดไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2389/60
นัดไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2390/60
นัดไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2391/60
นัดไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2392/60
นัดไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2393/60
นัดไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2394/60
นัดไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2395/60
นัดไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2396/60
นัดไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2397/60
นัดไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2398/60
นัดไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2399/60
นัดไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2400/60
นัดไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2401/60
นัดไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2402/60
นัดไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2403/60
นัดไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2404/60
นัดไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2405/60
นัดไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2406/60
นัดไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2407/60
นัดไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2408/60
นัดไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2409/60
นัดไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2410/60
นัดไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2411/60
นัดไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2412/60
นัดไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2413/60
นัดไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2414/60
นัดไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2415/60
นัดไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2416/60
นัดไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2417/60
นัดไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2418/60
นัดไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2419/60
นัดไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2420/60
นัดไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2421/60
นัดไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2422/60
นัดไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2423/60
นัดไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2424/60
นัดไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2425/60
นัดไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2426/60
นัดไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2427/60
นัดไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2428/60
นัดไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2429/60
นัดไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2430/60
นัดไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2431/60
นัดไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2432/60
นัดไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2433/60
นัดไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2434/60
นัดไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2435/60
นัดไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2436/60
นัดไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2437/60
นัดไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2438/60
นัดไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2439/60
นัดไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2440/60
นัดไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2441/60
นัดไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2442/60
นัดไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2443/60
นัดไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2444/60
นัดไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2445/60
นัดไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2446/60
นัดไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2447/60
นัดไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2448/60
นัดไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2449/60
นัดไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2450/60
นัดไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2451/60
นัดไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2452/60
นัดไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2453/60
นัดไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2454/60
นัดไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2455/60
นัดไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2456/60
นัดไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2457/60
นัดไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2458/60
นัดไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2313/60
นัดไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2314/60
นัดไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2315/60
นัดไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2316/60
นัดไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2317/60
นัดไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2318/60
นัดไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2319/60
นัดไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2320/60
นัดไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2321/60
นัดไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2322/60
นัดไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2323/60
นัดไกล่เกลี่ยหรือสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2324/60
นัดไกล่เกลี่ยหรือสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2325/60
นัดไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2326/60
นัดไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2327/60
นัดไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2328/60
นัดไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2329/60
นัดไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2330/60
นัดไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2331/60
นัดไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2332/60
นัดไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2333/60
นัดไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2334/60
นัดไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2335/60
นัดไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2336/60
นัดไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2337/60
นัดไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2338/60
นัดไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2339/60
นัดไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2340/60
นัดไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2341/60
นัดไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2342/60
นัดไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2343/60
นัดไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2344/60
นัดไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2345/60
นัดไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2346/60
นัดไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2347/60
นัดไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2348/60
นัดไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2349/60
นัดไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2350/60
นัดไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2351/60
นัดไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2352/60
นัดไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2353/60
นัดไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2354/60
นัดไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2355/60
นัดไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2356/60
นัดไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2357/60
นัดไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2358/60
นัดไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2359/60
นัดไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2360/60
นัดไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2361/60
นัดไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2362/60
นัดไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2363/60
นัดไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -

ค้นหาข้อมูลคดี


กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)

ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ